Địa chỉ: Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh