Địa chỉ: Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Long Châu

Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh