Địa chỉ: Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017